2022 yılı ek bütçesi ‘Resmi’leşti

2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) – Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile genel bütçe kapsamındaki yönetimlerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli yönetimlerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklendi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan “Cumhurbaşkanı ödeneği” hariç olmak üzere merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimlerinin bütçelerinde yer alan işçi sarfiyatları ile Toplumsal Güvenlik Kurumlarına devlet primi sarfiyatları başlangıç ödeneklerine yüzde 40,5’i oranında ödenek eklendi.

Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçe gelir varsayımı toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Söz konusu Bütçe Kanunu’nun ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın